Press enter to see results or esc to cancel.

Strona główna

Panele fotowoltaiczne to zbiór mniejszych elementów nazywanych ogniwami fotowoltaicznymi. To własnie w ogniwach pod wpływem promieniowania słonecznego dochodzi do tzw. efektu fotowoltaicznego, czego wynikiem jest powstanie różnicy napięć i wygenerowanie prądu elektrycznego.

Ogniwo fotowoltaiczne

Jest podstawą instalacji fotowoltaicznej, gdzie energia słoneczna przemieniana zostaje w prąd stały. Powodem jest budowa ogniw z materiałów półprzewodnikowych, które po poddaniu działaniem czynnika zewnętrznego w postaci promieniowania słonecznego zaczynają przewodzić ładunek elektryczny. Jest to prąd stały o niewielkim ładunku elektrycznym i dla wytwarzania użytecznych ilości energii ogniwa łączone są w moduły, a te w panele fotowoltaiczne.

Falownik

Odbiorcą prądu stałego z paneli fotowoltaicznych jest serce każdej mikro elektrowni fotowoltaicznej, czyli falownik. To w falowniku dochodzi do zamiany prądu stałego w prąd przemienny, który może już trafić do odbiorników. Falownik również kontroluje całą pracę mikro elektrowni fotowoltaicznej i dostosowuje parametry prądu do obowiązujących w sieci odbiorczej.