Press enter to see results or esc to cancel.

Oferta

Konsultacja z klientem

Na początku należy zbadać potrzeby klienta. Pierwszy kontakt polega na ustaleniu jaką mocą powinna dysponować instalacja w celu pokrycia 100% zapotrzebowania gospodarstwa domowego. Zapewni to odpowiedni dobór paneli słonecznych i ich ilość. Kluczem do poprawnego określenia, jakie zużycie energii generuje gospodarstwo domowe, jest wgląd w jego rachunki z jak najdłuższego okresu, a następnie zbadanie ich pod kątem zużywanego prądu w czasie i kosztów przez niego ponoszonych. Jednak same rachunki to za mało. Konsultant wykona symulację, wykonując specjalistyczne obliczenia i porównując je z potencjalną ilością energii, którą uzyskamy dzięki instalacji. Zbadanie orientacji domu, kąt nachylenia dachu, jak i jego ekspozycja są czynnikami mającymi ogromny wpływ na wydajność pochłaniania promieni słonecznych. Może się bowiem okazać, że optymalnym rozwiązaniem będzie zastosowanie naziemnego systemu paneli słonecznych.

Koszt inwestycji

Po uzgodnieniu podstaw, klient zapozna się z ofertą i otrzyma kosztorys. Zawarte w nim informacje będą zawierały odpowiedź na pytanie, z czego składa się usługa, a także ile należy zapłacić za poszczególne elementy.

Ostatni etap

Czas trwania montażu instalacji zależy od jej wielkości. Przygotowana zostaje konstrukcja wsporcza, następnie pracownicy rozkładają okablowanie i umiejscawiają falownik w ustalonym miejscu. Finalnie panele fotowoltaiczne są zamontowane, a całość podłączona do sieci. O ukończeniu montażu należy powiadomić operatora energetycznego, ponieważ licznik energetyczny musi zostać wymieniony na dwukierunkowy w ciągu 30 dni. Na koniec podpisywana jest specjalna umowa, tzw. kompleksowa. Po wszystkim konieczne jest zamontowanie oprogramowanie do monitoringu wydajności paneli, aby zapewnić klientowi bieżący wgląd we wszelkie dane dotyczące instalacji.