Press enter to see results or esc to cancel.

Dotacja „Mój Prąd”

Rządowy program ” Mój Prąd” ma zachęcić Polaków do montowania Instalacji fotowoltaicznych. Jest skierowany do indywidualnych gospodarstw domowych w całej Polsce. Dzięki niemu można otrzymać do 50 procent zwroru kosztów poniesionych na możliowość korzystania z energii słonecznej. Z tym że dotacja ta nie może jednorazowo przekroczyć 5000 złotych. Dofinansowanie z tego programu można także łączyć z ulgą termomodernizacyjną.

Należy jednak wiedzieć, iż pomoc ta dotyczy wyłącznie urządzeń od 2 do 10 kW mocy zainstalowanej. I ubiegać sie o nią można tylko, gdy posiada sie nową instalację, która została zakupione i założone po 23 lipca 2019 roku, czyli dniu rozpoczęcia programu. Aby otrzymać tę dotację taka inwestycja w ekologię musi być również całkowicie zakończona. Oznacza to nie tylko zamontowanie wszystkich urządzeń i instalacji potrzebnych do jej uruchomienia. Musi być też podpisana umowa dwustronna z dystrybutorem energii i wymagane jest zainstalowanie dwukierunkowego licznika.

Wnioski o przystąpienie do programu „Mój Prąd” składa się w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.